Get Social With Us
Solbakken Folkehøgskole | Husene våre
21073
page,page-id-21073,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Husene

Her kan du se deg litt rundt på Solbakken:

 

På Solbakken har det vært folkehøgskole siden 1946. Stiftelsen Solbakken Folkehøgskole kjøpte skolebyggene i 2013 og har nå i flere år drevet en omfattende renovering av byggene.

Historikk:

gammelhuset

Solbakken gård og folkehøgskole

Eiendommen er en utskilt del av gården Os (Ting-os) som har sin historie tilbake til tidlig vikingtid (800 tallet), og heter offisielt Østre Os. Stedsnavnet Solbakken stammer fra 1880 tallet (ref Bjørnstjerne Bjørnsons ”Synnøve Solbakken”. Gården har og vært lensmannsgård.

I 1946 solgte ekteparet Dramstad gården til DNT på betingelse av at det skulle drives folkehøgskole der. Solbakken Folkehøgskole ble etablert i 1946. Formannen i Skarnes Avholdslag Ivar Nesse var ivrig i oppstarten. Han så en mulighet da den gamle fylkesskolen på Skarnes brant det siste krigsåret. Han ble den første styreren, men bare et halvt år, før Ola Arne kom og var styrer til midt på femtitallet. Reidar Garnes var så styrer i hele den store utbyggingsperioden og avsluttet i 1972. Det har vært folkehøgskole alle år unntatt 56/57, da var det for få søkere.

Bygningene som nå heter Ivarstua (kontoret) og Linneastua var i den første tiden undervisningsbygg. Den midterste delen av hovedbygget kom først på 60 tallet med gymnastikksal, klasserom, matsal og skolekjøkken. De to gamle bygningene ble gjort om til gutteinternat (Linneastua, tidligere Elisabethstua) og jenteinternat (Ivarstua).

Noe senere ble internatdelen og det nye internatkjøkkenet samt matsalen bygd. På slutten av 60 tallet kom det andre internatet. Den gangen var det tremannsrom og det var plass til 110 elever. I 85/86 ble hoved-bygget renovert med ny kledning og isolering. Også innvendig ble det gjort mye. Samtidig ble bygget tilrettelagt rullestolbrukere.

gammelhuset2

Stadig minkende elevtall fra slutten av 70-tallet ble kompensert med inntak av utdanningssøkende fra utlandet. Et år var det 30 utenlandske og 20 norske elever ved skolen. Skolen gikk inn i sin vanskeligste periode på slutten av 80-tallet og i 1990 vedtok styret og legge om fagplanen fullstendig. Det ble blant annet etablert et 2.år. Fra å være en vanlig folkehøgskole med flere linjer ble nå Nordens første folkehøgskole med ei felles linje for revyteater- Revyskolen skapt. Revyskolen ble endelig godkjent av departementet i 2001 og 2.året ble avviklet.

Et stort og avansert utendørsanlegg for vannsport og andre aktiviteter ble bygd nedenfor skolen i 2004. I 2007 vedtok DNT å legge ned skolen og selge bygningene. Kommunen kjøpte bygningene og en stiftelse med Hilde Njøs som drivkraft videreførte skoledriften. Navnet ble nå endret tilbake til Solbakken og utviklingen av et 2.år begynte. I leide bygninger viste det seg å være utfordrende å drive.

Så i 2013 etter mye lokal debatt, fikk stiftelsen Solbakken Folkehøgskole kjøpe bygningene tilbake fra Sør-Odal kommune. Stiftelsen er nå i full gang med å ta igjen etterslepet på vedlikehold og oppgradere bygningsmassen. Hovedbygget, Linneastua og kontoret ble malt sommeren 2013. Taket på Linneastua, flere vinduer og to bad er nytt i 2014.

Konseptet er fremdeles alle på en linje med 1 og 2.års elever og de primære fagene er teater, sang og dans. Solbakken Folkehøgskole er en liten folkehøgskole hvor den enkelte skal bli sett og ivaretatt på en god måte.