Nyhe­ter2021-11-08T11:36:33+01:00

Nyhe­ter

Fore­stil­lin­gen GRIEF

Fore­stil­lin­gen GRIEF Fem uker med synging, gynging, glit­ring og tram­ping – sammen med koreo­graf Geir Hytten har 2.klasse på Solbak­ken hatt unike uker med samtids­dans og fokus på klima. «Vi bruker kuns­ten til å prøve å forstå hva en bære­kraf­tig fram­tid kan være», sier Geir. Geir har en Master in Dance-perfor­mance fra Laban og i tillegg en BA i samfunns­ge­o­grafi fra UiO. Han har jobbet aktivt som danser i inn-og utland og blant annet lenge vært en del av Jo Strøm­gren Kompani. Tidli­gere i høst koreo­gra­ferte og utøvde Geir fore­stil­lin­gen grief will be our compa­nion, som hadde prei­mere [Les mer…]

10. desem­ber 2021|

Hei fadderi fadderullandei-forestilling

Hei fadderi fadderul­landei De siste ukene har alle på skue­spil­ler­lin­jen og musikk­tea­ter­klas­sen på Solbak­ken fordy­pet seg i Thor­bjørn Egners univers. Fore­stil­lin­gen Hei fadderi fadderul­landei er en del av festi­va­len Musikk ved Glomma. Vi er veldig glade for å bidra i kultur­li­vet i nærmil­jøet vårt. Hei fadderi fadderul­landei består av kjente og kjære sanger av Egner. Hilde Njøs har stått for den musi­kalske innstu­de­ring og Nora Lands­verk har koreo­gra­fert. Begge er til vanlig lærere på Solbak­ken. Alle elevene får være med på både de store felles­num­rene og på mindre ensem­ble­num­mer, alle synger dess­uten minst en solo­strofe i løpet av [Les mer…]

27. okto­ber 2021|
Go to Top