Nyhe­ter2021-11-08T11:36:33+01:00

Nyhe­ter

Hei fadderi fadderullandei-forestilling

Hei fadderi fadderul­landei De siste ukene har alle på skue­spil­ler­lin­jen og musikk­tea­ter­klas­sen på Solbak­ken fordy­pet seg i Thor­bjørn Egners univers. Fore­stil­lin­gen Hei fadderi fadderul­landei er en del av festi­va­len Musikk ved Glomma. Vi er veldig glade for å bidra i kultur­li­vet i nærmil­jøet vårt. Hei fadderi fadderul­landei består av kjente og kjære sanger av Egner. Hilde Njøs har stått for den musi­kalske innstu­de­ring og Nora Lands­verk har koreo­gra­fert. Begge er til vanlig lærere på Solbak­ken. Alle elevene får være med på både de store felles­num­rene og på mindre ensem­ble­num­mer, alle synger dess­uten minst en solo­strofe i løpet av [Les mer…]

27. okto­ber 2021|
Go to Top