Teater­skolen Solbakken

Solbak­ken folke­høg­skole er en liten folke­høg­skole med plass til ca. 60 elever. Det gir oss mulig­het til å se hver enkelt elev, med tett person­lig – og scene­fag­lig oppfølging.

Les mer >
SØK HER!
Les mer >

Våre linjer

Skuespillerlinjen på Solbakken folkehøgskole

1

Skue­spiller

Skue­spil­ler­lin­jen på Solbak­ken folke­høg­skole kombi­ne­rer alle fagene du tren­ger for å bli en komplett skue­spiller: skue­spil­ler­tek­nikk, sang, dans, teater, musikk­teater og filmskuespill.

Les mer >
SØK HER!
Musikkteaterlinjen på Solbakken Folkehøgskole

Musikk­teater

Musikk­tea­ter­lin­jen på Solbak­ken gir deg grunn­la­get du tren­ger som musi­kal­ar­tist. Vi har svært habile lærer­kref­ter og et bren­nende enga­sje­ment for å utvikle talen­tet ditt videre.

Les mer >
SØK HER!

2

Danselinjen på Solbakken Folkehøgskole

3

Dans

Danse­lin­jen på Solbak­ken er stedet for krea­ti­vi­tet og utfol­delse. Gjen­nom danse­glede og teknikk gir vi deg grunn­la­get til å bli en allsi­dig danser. Vi er et spring­brett til en videre dansekarriere.

Les mer >
SØK HER!
Solbakken folkegøgskole tilbyr halvårskurs for fordypning i skuespill, dans eller musikkteater.

Teater halvår

Vil du utforske deg selv og scene­kunst­fel­tet, i trygge rammer og med tett oppføl­ging av svært kompe­tente lærere? Solbak­ken tilbyr halv­års­kurs for fordyp­ning i skue­spill, dans eller musikkteater.

Les mer >
SØK HER!

4

Teater 2. klasse på Solbakken folkehøgskole

5

Teater 2. klasse

Ønsker du å satse på skue­spill eller regi? Har du gått et år på folke­høg­skole med teater som fordyp­ning eller har annen rele­vant erfa­ring? Da er et 2. år på Solbak­ken noe for deg.

Les mer >
SØK HER!

Våre linjer

1

Skuespillerlinjen på Solbakken folkehøgskole

Skue­spiller

Skue­spil­ler­lin­jen på Solbak­ken folke­høg­skole kombi­ne­rer alle fagene du tren­ger for å bli en komplett skue­spiller: skue­spil­ler­tek­nikk, sang, dans, teater, musikk­teater og filmskuespill.

Les mer >

2

Musikkteaterlinjen på Solbakken Folkehøgskole

Musikk­teater

Musikk­tea­ter­lin­jen på Solbak­ken gir deg grunn­la­get du tren­ger som musi­kal­ar­tist. Vi har svært habile lærer­kref­ter og et bren­nende enga­sje­ment for å utvikle talen­tet ditt videre.

Les mer >

3

Danselinjen på Solbakken Folkehøgskole

Dans

Danse­lin­jen på Solbak­ken, kombi­ner dans, beve­gelse, teater, sang og perfor­mance og gir deg grunn­la­get du tren­ger som en allsi­dig scene­ut­øver med mål om å lage egne forestillinger.

Les mer >

4

Solbakken folkegøgskole tilbyr halvårskurs for fordypning i skuespill, dans eller musikkteater.

Teater halvår

Vil du utforske deg selv og scene­kunst­fel­tet, i trygge rammer og med tett oppføl­ging av svært kompe­tente lærere? Solbak­ken tilbyr halv­års­kurs for fordyp­ning i skue­spill, dans eller musikkteater.

Les mer >

5

Teater 2. klasse på Solbakken folkehøgskole

Teater 2. klasse

Ønsker du å satse på skue­spill eller regi? Har du gått et år på folke­høg­skole med teater som fordyp­ning eller har annen rele­vant erfa­ring? Da er et 2. år på Solbak­ken noe for deg.

Les mer >