Studietur på Solbakken Folkehøgskole

Studie­tur på Solbak­ken folkehøgskole

For oss på Solbak­ken er det viktig at elevene opple­ver mye ulik kunst og kultur! I slut­ten av skole­året reiser derfor alle elevene på studie­tur til en euro­pe­isk teater­ho­ved­stad! I løpet av en liten uke ser vi teater‑, musikk­teater- og danse­fore­stil­lin­ger, går på museum, og blir bedre kjent med kultur­li­vet i den aktu­elle byen. 

Vi spiser sammen på ulike restau­ran­ter og du får også litt tid til å bli kjent med byen på egen hånd. 

Alle linjene i første­klasse reiser sammen. 2.klasse har som regel en egen tur.